De senioren kunstclub ('23-'24)

In het najaar start de KBO Kunstclub weer met een zestal nieuwe bijeenkomsten. De exacte invulling van het programma is nog niet bekend, maar er wordt gewerkt aan een gevarieerd programma, waarbij verschillende onderwerpen en stijlen binnen de beeldende kunst aan bod komen.

Het seizoen zal bestaan uit 5 bijeenkomsten, waarbij Birgit Holtermans een presentatie in beeld en tekst zal geven. Ook is er de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan over de kunst die we zien en na afloop van elke bijeenkomst krijgen de deelnemers de informatie per mail toegestuurd.
Daarnaast plannen we minimaal één excursie per jaar, indien mogelijk sluit deze aan op een onderwerp van een presentatie. Sinds afgelopen seizoen hebben we ook een groepsapp, waardoor er makkelijker afspraken geregeld worden hiervoor. Op eigen initiatief van leden worden er soms ook excursies georganiseerd in een kleiner groepje.

De bijeenkomsten worden gehouden in de grote zaal van de Goede Herder en vinden plaats op donderdagen van 10.30 uur tot 12.00 uur. Koffie en thee zijn inbegrepen. Kosten voor het totaal zijn €45,- voor leden. Niet-leden betalen €67,- , zij zijn dan automatisch lid. Leden van een andere KBO afdeling betalen €55,-

 Geplande data:

12 oktober 2023
23 november 2023
18 januari 2024
22 februari 2024
28 maart 2024

Half april/begin mei zal dan de afsluitende excursie plaatsvinden.  Dit alles onder voorbehoud van wijzigingen. Voor meer informatie kun je terecht bij Birgit Holtermans via kunstkriebels@ganapja.nl  
of 06-41512854

Bezoek aan het Kröller-Möller museum