Ledenvergadering

Op deze pagina treft de u de agenda’s en verslagen aan van onze recente ledenvergaderingen (nadat deze door de vergadering zijn goedgekeurd) aan alsmede het jaarverslag over 2023. Indien u interesse heeft in oudere verslagen, kunt u contact opnemen met ons secretariaat