Lezing NBDS.

Momenteel loopt er een prachtige tentoonstelling in het Petershuis onder de titel : 150 jaar NBDS. De StEG (Stichting Erfgoed Gennep) verzorgt in dat kader een lezing over deze interessante  maatschappij die een belangrijke stempel op de geschiedenis van Gennep heeft gedrukt.
De Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorweg-Maatschappij werd opgericht in 1869 en verzorgde het spoorvervoer tussen Boxtel en het Duitse Wesel via Uden, Veghel, Gennep, Goch en Xanten. In Nederland stond deze spoorlijn bekend als het “Duits Lijntje”. Het hoofdkwartier van de NBDS, ook wel “de Keet” genoemd, was gevestigd in Gennep aan de Spoorstraat, op het terrein waar nu de Libermannhof staat.

De NBDS beleefde een bloeiperiode aan het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw. Echter, de maatschappij kwam ten val door het ineenzakken van het vervoer tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Nederland strikte neutraliteit handhaafde, en door looneisen en pensioenverplichtingen. In 1922 ging de NBDS failliet en nam de SS (Staatsspoor, later NS) in Nederland de bezittingen en schuldenlast over. De lijn degradeerde tot een secundaire spoorlijn en het hoofdkantoor en de werkplaats verdwenen. Gennep verloor in het begin van de jaren ’20 ongeveer 950 inwoners. Met foto’s, kaarten en filmfragmenten brengen we de geschiedenis van de spoorlijn in beeld.

12/01 Kort verslag van de presentatie 
Ruim 30 leden waren aanwezig op de lezing die Harm Teunissen vrijdagmiddag 12 januari namens de Stichting Erfgoed Gennep hield in de Goede Herder.  Met foto’s en film schetste hij de ontwikkeling van de NBDS en de invloed die deze spoorwegmaatschappij had om de Gennepse samenleving. Een invloed die ruim 150 jaar na de oprichting nog steeds herkenbaar is.

Ruim 30 leden luisterden aandachtig naar de presentatieI
Harm tijdens zijn presentatie
Hij vond een gewillig oor bij de toeschouwers