15 leden waren op 16 mei te gast van de rioolwaterzuivering aan de Veerweg. Theo van Hoeve ontving ons gastvrij op de installatie waar ooit (1990) 15 man werkzaam waren. Door automatisering is dat nu nog maar 1 man voor een 1/2 dag! Wist u dat Gennep een rioolbuizenstelsel heeft met een lengte van 112 km en dat daar 14 rioolgemalen (= persleiding in het buitengebied) afvalwater naar de Veerweg pompen? Gemiddeld is dat zo’n 11.000m3 per dag. Bij binnenkomst haalt een zeef de meest grove verontreinigingen eruit. Afhankelijk van het weer (droog/nat) heeft het water 11 -20 u nodig om voor 91% te worden gezuiverd. Dat gebeurt via een beluchtingscircuit waar zuurstof wordt ingepompt die bacteriën aan het werk zet, gevolgd door een nazuivering die plaatsvindt in 2 karakteristieke ronde nabezinkstanks met zandfilters. Tot slot wordt het “schone” water naar de Niers gepompt. Bij het Genneper Huis, 1 km verder, stroomt het water in de Maas.