De schaakvereniging Gennep

Sinds september 2019 is de Schaakvereniging Gennep gehuisvest in de grote zaal van De Goede Herder. Begin 2019 mochten wij gedurende een aantal weken al kennismaken met deze ruimte en dat is zo goed bevallen dat wij met het bestuur van de KBO zijn overeengekomen voor een definitief gebruik van deze prachtige ruimte.

Onze vereniging is opgericht op 22 oktober 1936, we bestaan dus al bijna 84 jaar. Op dit moment hebben we 19 leden, waarvan er 16 regelmatig aan onze onderlinge competitie deelnemen. Nu de coronapandemie heerst verheugt het ons dat we met voormeld aantal schakers voldoende anderhalve meterruimte hebben om te kunnen blijven schaken.

Wat doen we zoal of beter wat deden we zoal. Immers, door de Corona-uitbraak is ons jaarprogramma noodzakelijkerwijs sterk gewijzigd. We organiseren nog wel een onderlinge competitie om het kampioenschap van onze schaakvereniging. Deze is gestart op 10 september jl. met de eerste ronde. Wat door Corona dit komende schaakseizoen tot nader order niet meer gaat plaatsvinden, is de strijd om het snelschaakkampioenschap, het Rapid kampioenschap, deelname in de Brabantse Schaakbond en in de Drie-Provinciëncompetitie.

Bij de onderlinge competitie is de duur van de gehele partij doorgaans 3,5 uur, het snel-schaken 20 minuten en bij het rapidkampioenschap 40 minuten. In de Brabantse bond bestaat een avondcompetitie waaraan we met een viertal deelnamen, evenals in de Drie-Provinciëncompetitie. In de laatste competitie werd gespeeld tegen verenigingen uit de Drie provinciën Brabant, Gelderland en Limburg.

Onze clubavond is op donderdag en we beginnen om 20.15 uur.

Mocht u eens een kijkje willen komen nemen dan bent u welkom. Mogelijk dat er ook tegen een vrije schaker geschaakt kan worden met inachtneming van de anderhalvemetermaatregel en andere in acht te nemen maatregelen! Tot zover een kijkje in onze keuken.

Namens het bestuur, Ted Noij, secretaris.
Website van de schaakvereniging