In afwijking van de in de nieuwsbrief genoemde datum: de cursusgever (Het Rode Kruis) liet ons op een moment nadat de nieuwsbrief al was gedrukt weten, dat de cursusdatum moet worden verzet. Het wordt dinsdag 16 jul!

Senioren Gennep willen een cursus aanbieden aan onze leden om een AED (Automatische Externe Defibrillator) te bedienen. Op deze manier kan er bij hartfalen sneller gereanimeerd worden, wat de overlevingskans aanzienlijk vergroot. Het is van cruciaal belang dat er genoeg mensen zijn die dit apparaat kunnen bedienen wanneer de situatie dit vereist. Daarom doen we een oproep via een invulstrookje op onze website. Er hangt er een AED bij de ingang van de Goede Herder. Wij vinden het erg belangrijk dat er diverse leden zijn die weten hoe ze met het apparaat moeten omgaan. Er is niets mooiers dan kunnen zeggen dat u ooit iemands leven hebt gered dankzij uw kennis. De cursus wordt gehouden bij minimaal 8 personen op dinsdag 16 juli om 14.00 uur in de Goede Herder. De bijdrage aan deze cursus, die voor het merendeel betaald wordt door Senioren Gennep, bedraagt €10,-. Opgeven voor deze cursus kan tot 21 me