1. Privacy statement stichting Senioren Gennep

2. Privacy verklaring stichting Senioren Gennep

1. Privacy statement stichting Senioren Gennep

De stichting Senioren Gennep hecht grote waarde aan uw privacy.  In dit “privacy statement” beschrijven we hoe de stichting Senioren Gennep persoonsge-gevens verzamelt en gebruikt. Hierin staat ook beschreven welke rechten u heeft en hoe u ze uitoefent. U kunt altijd contact met ons opnemen over privacy en bescherming van persoonsgegevens door een e-mail te sturen naar secretaris@kbogennep.nl

Door uw lidmaatschap van de stichting Senioren Gennep gaat u akkoord met ons privacy statement en de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. U gaat ermee akkoord dat de stichting Senioren Gennep elektronische communicatie-kanalen gebruikt om u informatie te verzenden. Het is belangrijk dat u dit privacy statement leest en begrijpt voordat u Lid wordt van onze stichting.

Om onze diensten, zoals de verschillende opslagmethodes van onze ledenadministratie, aan te kunnen bieden moeten we uw persoonsgegevens verwerken op de manier die hieronder is beschreven. We doen dit uiteraard met uiterste zorg.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

U kunt direct of indirect informatie aan ons geven. We krijgen informatie op verschillende manieren, bijvoorbeeld omdat u zich opgeeft voor activiteiten die wij organiseren waarbij we naast uw NAW gegevens op u rekeningnummer opslaan i.v.m. met betalingen en terugbetalingen.

De volgende gegevens zijn van u bekend als u lid bent van onze stichting:

  • Persoonlijke en contact informatie naam, e-mailadres , lidnummer, geslacht, adres,
    mobiel of vast telefoonnummer.
  • Als u betaalt via automatisch incasso

    Uw IBAN, BIC, rekeninghouder, mandaatnummer

2. PRIVACYVERKLARING 

Privacy Statement

De stichting Senioren Gennep stelt alles in het werk om de privacy van haar leden te beschermen. Senioren Gennep streeft ernaar om correcte en actuele informatie te presenteren op de website. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie juist is op het moment dat deze wordt gelezen. Senioren Gennep kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden op de website, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze onjuistheden. Als u op deze website onduidelijkheden of onjuiste informatie terugvindt, vragen wij u een e-mail te sturen naar secretaris@kbogennep.nl

Privacyverklaring

Door gebruik te maken van de website verklaart u zich akkoord met deze privacy voorwaarden en gaat u akkoord met de wijze waarop informatie kan worden verzameld en gebruikt door Senioren Gennep. Wanneer u gebruik maakt van de website en formulieren moeten wij bepaalde persoonlijke informatie verkrijgen om met u in contact te komen.

Deze gegevens worden bijgehouden in een database. De gegevens worden door Senioren Gennep beheerd en worden onder geen beding doorgegeven aan derden. De database of e-mail bevat de volgende gebruikersgegevens: naam, telefoonnummer, email, lidnummer. Wij kunnen deze gegevens gebruiken om contact met u op te nemen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Senioren Gennep of rechthoudende derden.

Beveiliging

De website maakt gebruik van een versleutelde verbinding zodat de opgestuurde data in de formulieren niet door kwaadwillende derde partijen kan worden onderschept. Tevens wordt de e-mail via een (beveiligde) TLS-verbinding verstuurd.

Inzage & intrekken

Voor inzage of verwijdering van persoonsgegevens stuurt u een e-mail of brief naar het secretariaat van Senioren Gennep. Vermeld hierin duidelijk over welke gegevens u inzage wilt hebben of welke gegevens u wilt intrekken.

Klachten

Voor klachten omtrent het omgaan met persoonsgegevens kunt u dit bij Senioren Gennep melden via secretaris@kbogennep.nl U kunt uw klacht ook aangeven bij de Autoriteit Persoonsgegevens mocht u van mening bent dat wij uw klacht niet serieus hebben opgepakt.