Een nieuwe lente, een nieuw geluid

Het bestuur wilde na 60 jaar op zoek naar een nieuwe naam voor onze vereniging. Een naam die meer bij deze tijd past. In de nieuwsbrief werd daarom een prijsvraag voor een nieuwe naam uitgeschreven. Uit maar liefst 43 inzendingen koos de jury voor de naam “Senioren Gennep, de kracht van samen.   Senioren Gennep zegt wie we zijn en met de kracht van samen willen we benadrukken dat we een krachtige club zijn die met vele andere partners in Gennep en daarbuiten wil samenwerken in het belang van alle senioren. 

Met deze nieuwe naam hopen we een nieuw geluid te laten horen waarbij we de goede oude verworvenheden zullen blijven vasthouden.