Als het om seconden gaat.....

Gennep wil voldoende vrijwilligers in de gemeente werven die kunnen reanimeren en indien nodig een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunnen bedienen. Op deze manier kan er bij hartfalen sneller gereanimeerd worden, wat de overlevingskans aanzienlijk vergroot. In onze kern hangen 14 AED’s, waaronder één in de Goede Herder. Het is van cruciaal belang dat er genoeg mensen zijn die dit apparaat kunnen bedienen wanneer de situatie dit vereist. Daarom doen we een oproep via een invulstrookje of een formulier op onze website. Als u in staat bent om een AED te bedienen of bereid bent om dit te leren, horen we graag van u. Bij de gemeente Gennep hebben we een regeling waarbij u gratis een cursus kunt volgen als u van plan bent om deel te nemen aan de Burgerhulpverlening. Ook de herhalingscursussen zijn dan kosteloos. Als er niet genoeg leden zijn die een AED kunnen bedienen, maar er wel genoeg mensen zijn die interesse hebben in een cursus, zullen we overleggen met organisaties zoals het Rode Kruis om zo’n cursus op te zetten.
Er is niets bevredigender dan kunnen zeggen dat u ooit iemands leven hebt gered dankzij uw kennis. Voor de locaties waar AED’s zijn geïnstalleerd, kunt u terecht op www.gennep.nl/aeds.

In onze nieuwsbrief treft u op pag. 4 een enquete aan. Graag invullen en z.s.m. inleveren in de brievenbus in de Goede Herder.

foto (als voorbeeld) van een AED apparaat