Verslag bezoek CNC

Op 15/11 bezochten 23 leden CNC Grondstoffen in Milsbeek. Het is de grootste leverancier van substraten voor de teelt van champignons in Europa. Het bedrijf is wereldwijd leidend in kennis over de productie van champignonsubstraten. Wekelijks haalt transporteur AMCO – onderdeel van CNC – bij honderden maneges stromest op. Samen met kippenmest en gips wordt er in Milsbeek compost van gemaakt. Het productieproces bestaat uit 3 fasen: In fase 1 vindt de verdere menging van paardenmest, kippenmest, gips en stro plaats. Dit mengsel gaat in een zogenaamde tunnel waardoor natuurlijke broei de temperatuur doet oplopen tot boven de 75 graden Celsius. Omdat de productie geheel binnen plaatsvindt, kan men de temperatuur en het zuurstofgehalte zeer precies sturen. Uittredende ammoniakgassen worden via een hightech luchtwasser afgevangen en weer volledig hergebruikt in het productieproces. De ongewenste ammoniakgeur wordt afgevangen door zogenaamde biobedden die bestaan uit boomschors, die de geurstoffen opnemen.

Daarna vindt de 2e fase in een nieuwe tunnel plaats. Op een lagere temperatuur (rond de 50 graden Celsius) + voldoende zuurstof wordt in 5-6 dagen de compost omgezet tot een voedingsbodem waarin het champignonmycelium zich goed thuisvoelt. Daarna wordt de compost afgekoeld naar 25 graden Celsius, waarna in fase 3 de compost kan worden geënt met myceliumdraden: het zogenaamde broed. Dit enten stelt zeer hoge eisen aan de hygiëne. Alle machines en de hal die hierbij betrokken zijn, worden vooraf grondig ontsmet. Het “broed” bestaat uit gesteriliseerde graankorrels die zijn overgroeid met het champignonmycelium. Bovendien heerst in de productiehal een overdruk, waardoor besmetting van buiten praktisch uitgesloten is. Na het enten gaat de compost in een schone tunnel waar het mycelium vanaf de graankorrels in de compost groeit. Na 2 weken is de compost volledig doorgroeid met het mycelium en is klaar voor transport naar de teler. Dat gebeurt in gespecialiseerde vrachtwagens die vooraf door een waterbad gaan en onder een autodouche ontsmet worden zodat de compost schoon kan worden afgeleverd.

De compost kan op wens van de individuele teler nog worden verrijkt. Naast verse compost maakt men ook verpakte pakketten die gekoeld per “reefer” (reefer = een temperatuurgeregelde container) tot in het Midden-Oosten kunnen worden geleverd. Zo werden tot voor de Gazacrisis wekelijks een aantal containers naar Israël verscheept. Het substraat dat door CNC wordt geleverd, bevat mycelium waaruit diverse bekende champignonsoorten groeien, waaronder de Koningsoesterzwam, Shiitake, Bundelzwam, Koraalzwam en Pom Pom Blanc.