Prins Ger d’n Tweddè van de Wagenaars
Op maandag 15 januari werd ons bestuurslid Ger Michels gekozen tot (52e) Prins Ger d’n Tweede van de Wagenaars. Zijn vrouw Ellie, nu prinses Ellie,  lid van de activiteitencommissie van Senioren Gennep assisteert Ger bij als z’n prinselijke werkzaamheden!  Gefeliciteerd en heel veel succes en plezier in de komende tijd!

zie ook   https://waggelaars.nl

scroll verder naar onder voor de proklamaasie

Prins Ger d/n Tweddè en Prinses Ellie

                Proklamaasie Prins Ger d’n Tweddè

Wïj Prins Ger d’n Tweddè, 52e Prins Carnaval 2024 bïj de grasie van alle Waggelaars, Waggelarinnen en Fieftig-plussers.
Opvolger van d’n onvergèètelukke Prins Jan Vè.jfde
Gebo.re en Getoo.ge ien de Middelweg ien Gennep in het gezin van Theo Michels en Sjan Scheres.
Bruur van Tineke, Wim, John en Theo.
Getrouwd mit Ellie van de Logt uut Meulehoek. Vaoder van drie kiender, unne schôndochter, twee schônzoons en zes
kleinkiender. Woon alweer 20 jaor ien de Gennepse hei
As sterke arm bij de politie gewerkt ien Midden-Limburg, geduu.rende d’n tied gestudeerd in Nimwegen en Amsterdam
doarna als docent in Apeldoorn op de politie academie vör de klas gestaon, al wèr zeuve jaor mit Pensioen.
Ik z.ie unne è.chte sportliefhebber van formule 1 en wielrennen daor d’r kan ik uren naor kie.ke..
Politiek nï.js vergaoren heb ik ôk gedaon bij Magic FM in het programma politiek-café, Schout en Schepene en nie
vergèète d’n optocht voorzien van commentaar. Da hèb ik ruum 27 jaor gedaon.
Mit trientjes doar speul ik ger mit en leez nog steeds de Donald Duck.
Vör vijf jaar terug ingelijfd dör de KBO in Gennep, now senioren Gennep genoemd, as bestuurslid en mien Prinses Ellie
màkt deel uut van de activiteiten commissie.
                                          Ik kom tot de volgende benoeminge:
                                          As Prinses mien èège Ellie
                                          As Vorst, Pieter Lamers
                                         As Urste adjudant, Ton Bernards
                                         As Twèdde adjudant, Johan Lamers
                                         As Schorrie, Jan Eikholt
                                         As Pages, Annelies van Ginkel

Vör dizze vastelaovond worde de volgende 11 regels uutgevaordigd:
1e Social media laote wij vör wat ’t is, mit gezellig kletse en effe buurte is niks mis.
2e Al vuule die a.lde botte en spiere nog zo stief en stram sluut toch bïj onze feeste an
3e Zurg dat ôw mond van de dorst nie open gut hange, wat dur is drank zat um dèt te ondervange
4e Da wïj de hele vastelaovend nie hoeve te lïjne, de kilo’s zulle dör ’t veule hosse vanèèges verdwïjne.
5e ’t zal ôk de kommende vastelaovend kunne gebeure, da gè liedjes van de Beppie Kraft zult heure
6e Vier de vastelaovend mit ’n knipoog en ’n lekker pötje bier, dan hedde al daag veul plezier
7e Mien Prinses, Adjudanten, Vorst, Schorrie, Page en de Raod zie.n deez dààg mien steun en toeverlaot
8e We kieken uut naor het jubileum jaor 5 x 11, mar dat duurt nog een vol jaor, da ku.mt vanèèges
9e Same verheu.ge wïj o.ns op ènne praachtige tied en hoope da gillie allemaol d’r bïj ziet.
10e We make mit me.kaor van 2024 unne fantastische vasteloavond jaor
11e Vier same vastelaovend mit ’t Bombakkes, de Coloradokèvers en de Waggelaars we stoan allelemaol vur ullie klaor.

Mien leus vör deez daag: Vör de Waggelaars en Senioren zal de Vastelaovend nooi.t verloren gaon

Opgemakt en afgemakt op Maondag d’n Vè.jftie.nde Jannewaorrie ien ‘t Jaor 2000+2 x 11+2 = 2024 dizze tied!!!

            Laot ‘t ter krölle, van Génnep tot ien Kölle