Alzheimercafé Gennep

Jaarplanning 2024
De thema’s sluiten op elkaar aan en geven het verloop van een dementie weer.

29 januari – Niet-pluis gevoel en eerste signalen (locatie: Bij Vijf)  
Stel je maakt je zorgen over je naaste met signalen van geheugenproblemen, dan is dit café mogelijk geschikt voor je. Tijdens dit Alzheimercafé bespreken we de eerste
signalen rondom een dementie en wat je ermee kan doen.

27 mei – Onderzoek en diagnose* (locatie: Bij Vijf)
Hoe verloopt het proces rondom de diagnose? Hoe ziet een polibezoek eruit? Wat kan je  verwachten? Vertelt door een geriater van het Maasziekenhuis. *Let op: dit café is vindt in de avond plaasts van 18.30 tot 20.30 uur

30 september – Hoe verder na de diagnose: Praktisch en emotioneel (levend verlies) (locatie: De Megafoon)
Je hebt de diagnose dementie gekregen en nu? Wat betekent dit voor jouw dagelijks
leven en voor de mensen om je heen?

25 november – Juridisch (levenstestament) (locatie: De Megafoon)
Wat kan en moet je allemaal regelen na een diagnose dementie? De notaris Evert Wendelaar van Notariaat Gennep is aanwezig om jouw vragen te beantwoorden. Het programma van de Alzheimercafés
14.00 uur: Inloop
14.30 uur: Start themamiddag
16.00 uur: Einde

De eerste twee Alzheimercafés vinden plaats in ontmoetingscentrum ‘’Bij Vijf’’ aan de Houthakkersgroes 5 in Gennep West (links van Basic Fit).
Vanaf september vinden de Alzheimercafés plaats in ‘’De Megafoon’’ aan de Picardie 111 in Gennep Oost.

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via 06 – 34 63 23 73 of ga naar de
website www.alzheimer-nederland.nl (Initiatief: Alzheimer afdeling Land van Cuijk Gennep) Alzheimercafé Land van Cuijk; Gennep