Interessepeiling 

Fietsen is erg gezond en heel gezellig als je dit met een groep(je) kunt doen. Wij hebben de vraag gekregen om eens te inventariseren of er meer personen zijn die dit leuk vinden. Het is de bedoeling om in gezamenlijk overleg op geregelde tijden dan een tochtje met de fiets te maken. De frequentie bepaalt de groep in overleg. Bij deze doen wij dan ook op verzoek een oproep wie hierin geïnteresseerd is. Als hiervoor voldoende animo is nodig we de geïnteresseerde  uit voor een eerste kennismakingsbijeenkomst.

 

Zelfs al in 1895 werden er in Gennep als fietstouwen gemaakt. (Foto L.Perolles)

Vervolg (20/11)

In de afgelopen nieuwsbrief werd een oproep gedaan aan alle leden die interesse in een fietsclub zich te melden. Via een briefje of via een digitaal formulier kon men zijn/haar interesse kenbaar maken. 

15 leden hebben daarvan gebruik gemaakt. Het is de bedoeling om in gezamenlijk overleg op geregelde tijden dan een tochtje met de fiets te maken. De frequentie bepaalt de groep in overleg. We nodigen iedereen die gereageerd heeft en die wellicht nu nog denkt: “dat is een leuk idee” om op vrijdag 5  januari om 11.00u-12.00u naar de Goede Herder te komen. We  gaan dan bespreken hoe dit initiatief in de praktijk vorm kan krijgen.