23/01 Kort verslag van de bijeenkomst

De bijeenkomst begon met een korte presentatie van twee vertegenwoordigers, Sjors van Gelder en Lieke Deenen, van een nieuwe woonvoorziening in Milsbeek: “Het Andere Wonen“. Het doel is om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het betreft 18 appartementen voor maximaal 26 cliënten die zelf een zorgindicatie 4 hebben of waarvan de partner een zorgindicatie 4 heeft.

Het is kleinschalig en gelegen in de wijk. De zorg is 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar. In de woonvoorziening wonen zowel mensen met dementie als mensen met een fysieke beperking.

Na de presentatie begonnen Willemien Janssen en Walter Cruijsen met een presentatie over dementie. Op een aimabele, heldere en interactieve manier werd uitleg gegeven over de verschillende fasen waarin patiënten met dementie zich kunnen bevinden en op welke wijze men het best met hen kan omgaan.

Het geïnteresseerde publiek kon vragen stellen, en dit gebeurde ook regelmatig, waarbij vaak werd verwezen naar situaties die de aanwezigen uit eigen ervaring kenden. Al met al was het een leerzame middag.

onder Links (menu) treft u het programma van het Alzheimer Café in Gennep aan. (of klik op deze link!)