Contributie 2024

Begin februari zal de contributie voor het jaar 2024 worden afgeschreven van uw bankrekening voor de leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven.

Voor de gewone leden blijft de contributie € 22,= voor 2024, voor gastleden blijft dit € 11,= per lid. Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, ontvangen – zo mogelijk per e-mail – een nota met het verzoek de contributie zelf te voldoen op ons banknummer NL35RABO 0140 6022 83 t.n.v. Senioren Gennep.