Geachte Lid,
De zomer is officieel begonnen op woensdag 21 juni en velen van jullie zullen nu waarschijnlijk genieten van een welverdiende vakantie. Maar zelfs tijdens de vakantiemaanden gaan de activiteiten bij Senioren Gennep gewoon door. We willen jullie graag informeren over de zomerschool, die uit vijf activiteiten bestaat waarvan de BBQ op 30 augustus de laatste is.

In deze nieuwsbrief vind je een beschrijving van elke activiteit en kun je je inschrijven via een strookje of digitaal via onze website.  Op 14 juni vond er een overleg plaats tussen de vijf ouderenorganisaties in de gemeente Gennep, die samenwerken in het OOGG (Ouderen Organisaties Gemeente Gennep), en wethouder Frank Pubben en twee beleidsmedewerkers.
Verschillende onderwerpen met betrekking tot het seniorenbeleid van de gemeente stonden op de agenda. Het is prettig om te merken dat de gemeente ons ziet als een belangrijke vertegenwoordiger van deze groep. Daarom nemen we deel aan enkele werkgroepen waarin beleid wordt voorbereid, zoals het Sociaal Domein en de werkgroep Verkeer en Vervoer.

Zoals al eerder gemeld zijn er momenteel belangrijke ontwikkelingen bij de landelijke Unie KBO. Zoals beloofd, willen we jullie hiervan op de hoogte houden. Op 12 juni vond er een overleg plaats met afgevaardigden van de zeven provincies die nog steeds zijn aangesloten bij de Unie KBO. Ook wij, als onderdeel van de groep van zes afdelingen die sinds 1 januari 2023 rechtstreeks zijn aangesloten bij de Unie KBO, waren aanwezig. Tijdens dit overleg werd medegedeeld dat de Unie KBO de samenwerking met de PCOB heeft beëindigd en zelfstandig verdergaat. Wat dit betekent voor de zeven provincies en de zes afdelingen is nog erg onduidelijk. Er is een werkgroep samengesteld, bestaande uit afgevaardigden van de zeven provincies en een afgevaardigde van de zes afdelingen.

Gerard van Thiel (Gennep). Peter de Koning (Milsbeek) en Piet van Rhijn (Heijen) tekenen het formulier waarmee het lidmaatschap van de Unie-Kbo formeel wordt opgezegd.

Aangezien er voor 1 juli nog geen duidelijkheid is over de contributie die we in 2024 aan de Unie KBO moeten betalen, hebben de provincies en de afdelingen besloten om pro forma het lidmaatschap bij de Unie KBO op te zeggen vóór 1 juli. Volgens de statuten moet dit een half jaar van tevoren gebeuren, anders zijn we verplicht om ook in 2024 lid te blijven van de landelijke Unie KBO, waarvan de afdracht op dit moment nog steeds onduidelijk is.Voor de rest van het jaar 2023 verandert er niets voor de afdelingen. We hebben de rest van het jaar de tijd om te beslissen wat uiteindelijk de beste keuze is voor onze afdeling. Uiteraard houden we jullie op de hoogte van de keuze die we gezamenlijk zullen maken. Tot slot wensen we iedereen een prettige zomer toe.